ANASINIFI

Öğrencilerin ilgi ve merakları doğrultusunda edindikleri bilgilerden yola çıkarak; düşünme, araştırma ve problem çözme becerileri geliştirilir. Erken yaşlarda gelişen kimlik bilinci ve kazandırılan beceriler ile bireysel farklılıklara, değerlere saygılı, iki dilde iletişim kurabilen, soran-sorgulayan bireyler yetiştirilir. 
 
Anasınıfımızda; sorgulama yoluyla öğrenciler kendileri, çevreleri ve işlenen farklı konular üzerinde soru üretmeye, sorularının yanıtlarını araştırmaya ve öğrendiklerini paylaşmaya yönlendirilmektedir. 
 
Programlardaki kazanımlar, çeşitli etkinlikler ve kulüp çalışmaları ile pekiştirilir.  
 
Öğrencilerin alanlar arası bilgi, beceri ve tutumlarının gelişimi öğretmenlerin rehberlik edici ve destekleyici yaklaşımlarının sonucunda oluşturulur.
ANASINIFINDA EĞİTİM-ÖĞRETİM UYGULAMALARI

I. İKİ DİLLİ VE İKİ ÖĞRETMENLİ PROGRAM
İngilizceyi bir ders olarak değil, hayatın olağan akışı içinde bir dil olarak öğrenen öğrenciler, sınıfta aynı anda bulunan sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeni ile doğal süreç içinde yabancı dili bir iletişim aracı olarak kullanmakta ve akademik gelişimini çift öğretmenle çift dilli olarak geliştirmektedir. Öğrencilerin erken yaşlarda İngilizce dil becerilerini doğal öğrenme ortamlarında geliştirmeyi hedefleyen bu program ile öğrencilerde dile ek olarak sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel kazanımlar elde edilmektedir. Kültürel çeşitliliğin okul içinde yaşatılması ve çocukların bu zenginliğe sahip olmaları, İngilizce eğitimi ve öğretiminin başarısında önemli bir etkendir.  
 
İngilizce öğretmeni sınıfın hem yabancı dil öğretmeni hem de eğitim koçudur.
 
II. SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
Anasınıfımızda erken yaşlarda kazandırılmaya başlanan değerler eğitimi, öğrencinin yaşam boyu sahip olacağı tutum ve becerilerin temelini oluşturur. Her yaş gurubunun yıl boyunca planlayıp sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri, öğrencilerde çevreye ve canlılara karşı duyarlılık, empati, değer bilme gibi tutumların pekişmesini hedefler.
 
III. SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
Beden/ jimnastik eğitimi, müzik, görsel sanatlar, bilgisayar, ritmik dans, satranç, fen laboratuvar gibi etkinlikler program dâhilinde olup eğitim öğretim amaçlı geziler, özel günler ve haftalar, ulusal ve uluslararası bayram kutlamaları ile desteklenir.
 
III. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
Öğrencilerimizin; akademik, fiziksel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak sağlıklı gelişiminin sağlanabilmesi için aşağıdaki çalışmalar hedeflenir.  
-Öğrencilerimizin eğitim ortamından yeterince yararlanabilmesi, 
-Kendilerini tanıması ve geliştirmesi, 
-Karar verme ve problem çözme becerilerini kazanabilmesi 
-Her eğitim yılının başında yaş gurubu düzeyinde okul temel anlaşmalarının oluşturulması sağlanır.
 
V. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Öğrencilerde ulaşılması hedeflenen bilgi, beceri gelişim ve davranışların süreç içinde izlenmesi ve sonuçlarının çeşitli araçlar ve değerlendirme yöntemleri ile ölçülmesine dayanmaktadır. Anasınıfında öğrencinin kendi özelliklerini tanıması, gelişmiş ve gelişmesi gereken özelliklerinin farkına varması amacı ile öz değerlendirme yapmasıdır.
 
VI. GELİŞİM RAPORLARI
Her dönem sonunda verilen Gelişim Raporları öğrencinin farklı alanlardaki gelişim özelliklerinin paylaşıldığı bir değerlendirme aracıdır. Öğretmenler, öğrencinin gelişimi ile ilgili gözlemlerini derecelendirme ölçekleri ile raporda belirtirler.
 
VII. PORTFOLYO DOSYALARI
Öğrencilerin dönem boyu yaptıkları çalışmalarından seçtikleri örneklerden oluşan Portfolyo Dosyaları 5-6 büyük hazırlık grubu yılda bir kez sunum yapılarak veli ile paylaşılır. Sunumun amacı öğrencinin öz değerlendirme, bilgilerini analiz etme ve sunum becerilerini geliştirmesidir.
 
VIII. SINIF MEVCUTLARI
Küçük hazırlık gruplarımızda 12-15 
Büyük hazırlık gruplarımızda 18-20 öğrenci bulunur.
 
IX. VELİ ÖĞRETMEN PAYLAŞIM GÜNLERİ
Veliler, eğitim öğretim sürecinin vazgeçilmez bir öğesidir. Okul ve ailenin ortak dil kullanmaları, ortak tutum içinde olmaları eğitimin verimini arttırır. Bu amaçla velilerimizin okulda yapılan etkinlikleri, gezileri ve duyuruları takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan bültenler tema sonlarında gönderilir. Duyurular e-posta ve sms aracılığı ile kendilerine ulaştırılır. Bu bilgilendirmelerin takip edilmesi, iletişimimizi sağlıklı yürütebilmemiz açısından önemlidir.  
Öğretmenler ile gün içinde iletişim kurmak isteyen velilerimiz okul yönetimine not bırakabilirler. Ayrıca günlük bilgilendirmeler de ‘iletişim Defteri’ aracılığı ile yürütülür. Bu sistem ile çocuğunuzu ilgilendiren önemli bilgiler okuldan eve ulaşacaktır.
Haftanın Çocuğu Etkinliği İle; Aile katılımı programı kapsamında öğrenci velimiz sınıfa davet edilerek, sınıfta dilediği bir çalışmayı öğrenciler ile öğretmenler rehberliğinde yapabilirler.
 
X. VELİ ÖĞRETMEN İLETİŞİMİ
Veliler, eğitim öğretim sürecinin vazgeçilmez bir öğesidir. Okul ve ailenin ortak dil kullanmaları, ortak tutum içinde olmaları eğitimin verimini arttırır. Bu amaçla velilerimizin okulda yapılan etkinlikleri, gezileri ve duyuruları takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan bültenler tema sonlarında gönderilir. Duyurular e-posta ve sms aracılığı ile kendilerine ulaştırılır. Bu bilgilendirmelerin takip edilmesi, iletişimimizi sağlıklı yürütebilmemiz açısından önemlidir.  
Günlük bilgilendirmeler de ‘iletişim Defteri’ aracılığı ile yürütülür. Bu sistem ile çocuğunuzu ilgilendiren önemli bilgiler okuldan eve ulaşacaktır.
Ayrıca gün içerisinde öğretmen görüşme saatlerinde okulu arayarak öğretmenlerimizle görüşme yapabilirsiniz.
 
XI. OKUL SAATLERİ
Anasınıfımızda eğitim öğretim, 07:45-17:00 saatleri arasında yürütülmektedir. Sabah beslenme, öğle yemeği ve ikindi ara öğün saatleri zaman çizelgesinde belirtilir.
 
XII. OKUL KIYAFETİ
Anasınıfı öğrencilerimizin günlük kıyafetleri okul tarafından Ağustos ayında temin edilmektedir. Okul logo renklerimizden oluşan kırmızı lacoste tişort ve lacivert kanvas pantolon ve spor eşofmanları okuldan alınmaktadır.
 
XIII. KAYIT KABUL
Anasınıfına başvuruda bulunan 4 ve 5 yaş hazırlık sınıfı öğrenci adayları için aday velilerimiz başvuru formu doldurur. İletişim bilgileri doğrultusunda velilere randevu verilir. Aday veliye okul ile ilgili bilgilendirme yapılır. Öğrencinin kayıt işlemleri bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilir.