EĞİTİME DESTEK BİRİMLER

C1-Öğrenci İşleri Birimi:
Öğrencilerin kayıt, karne, ara karne, paso, transkript, veli mazeret dilekçesi, sağlık raporları, e-okul ile ilgili işlemler ve öğretmenlerin her türlü resmi işleri bu birim tarafından takip edilir. Veli, öğrenci, öğretmen ve personel iletişiminin sağlıklı yürütülmesinden sorumludur. Okul içi duyuru, toplantı, etkinlik ve törenlerin, veli, öğrenci ve öğretmenlere duyurulma işlemleri koordineli bir şekilde yürütülür.
C1a-Öğrenci Kabulü ve Kayıt:
Okulumuza başvuruda bulunan öğrencinin beceri gelişimi, başlayacağı sınıfa ne kadar hazır olduğu, hem psikolojik, hem bilişsel yönden değerlendirilir. Okulumuza kabul edilen öğrencinin velisi, öğrenci işlerinde kayıt işlemlerini tamamlar. Mali İşler Biriminde de ilgili ödemeyi gerçekleştirir.

C1b-Devamsızlık:
Öğrencinin okula düzenli olarak devam etmesi, başarısını doğrudan etkiler. Hastalık ve acil durumlarda, ilgili müdür yardımcısına veya öğrenci işlerine bilgi verilmesi zorunludur. Ortaokul öğrencilerinin devamsızlıklarının sınav günlerine denk geldiği durumlarda, resmi/özel sağlık kuruluşlarından alınan raporun sınıf öğretmenine teslim edilmesi gerekir. Velilerimiz, öğrencilerin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler.

C1c-İzinler:
· Öğrencinin okuldan erken alınacağı günlerde,
· Öğrenciyi alan kişinin değişmesi durumunda,
· Öğrencinin her zaman kullandığı ulaşım aracını değiştirdiği durumlarda, yazılı izin dilekçesinin, en geç öğlene kadar veli tarafından, ilgili müdür yardımcısına gönderilmesi gerekir. Öğrenci işlerinden alınan izin kâğıdı, kapıdaki güvenlik görevlisine teslim edilmelidir.
 
C1d-Geç Kalma:
Her öğrencinin günlük zaman çizelgesine göre, ders başlama saatinde sınıfında olması esastır. Derse geç kalan öğrenci, ilgili müdür yardımcısından “Geç Kağıdı” almak durumundadır. E-okul üzerinden, her öğrencinin devam-devamsızlık ve derse geç kalma durumları işlenir ve takip edilir. Öğrencinin derse geç kalma alışkanlığı devam ederse, öğrenci uyarılır ve veliye bilgi verilir.
 
C2-Muhasebe Birimi:
Okulumuzun finansal konularının işletilme ve finanse edilmesini sağlayan birimdir. Okulun ilan edilen eğitim öğretim yılı ücreti, okul tarafından belirlenen ödeme planına göre tahsil edilir. Öğrenci kayıt yenileme işlemleri mart ayında başlar, haziran ayında sona erer. Kayıt yenileme işlemlerini tamamlamayan öğrenciler, sınıf listelerine alınmaz.

C3-Kurumsal İletişim Sorumlusu:
Okulumuzun kurum kültürünü geliştirmeyi, kurumsal farklılığını ortaya çıkarmayı ve ilgiyi güçlendirmeyi amaç edinir. Velilerin okul hakkında bilgilendirilmesi, veli beklentilerinin saptanması ile ilgili çalışmaları yürütür. Kurumun medya ile ilişkileri, etkinliklerin basın yayın kuruluşları ile paylaşılması gibi sorumluluk alanları bulunur. Ayrıca okulların ortak çalışmalarının duyurulmasını ve iç iletişimi sağlar. 
 
C4-Sağlık Birimi:
Okulumuzda donanımlı sağlık birimi ve personeli bulunmaktadır. Sağlık sorunu yaşayan öğrenciler, ilgili öğretmen ya da ilgili müdür yardımcısı tarafından, sağlık odasına yönlendirilir. Sağlık görevlisi, okulun olanaklarıyla yapılabilecek ilkyardım ve tedavileri uygular. Öğrenci, sağlık birimi tarafından imzalanan formu ilgili okul müdürüne iletir. Sağlık birimi, velileri gün içinde oluşabilecek hastalık, kaza vb. durumlarla ilgili olarak telefonla bilgilendirir. Sağlık biriminin müdahale edemediği durumlarda öğrenci, velinin yönlendirdiği sağlık kuruluşuna, okul hemşiresi tarafından sevk edilir ve öğrenciye eşlik edilir. Sağlık birimi, okulun ve yemekhanenin sağlığa uygunluk koşullarını kontrol eder; öğrenci ve personel kullanımında olan her şeyi, sağlık açısından izler. Anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine yönelik aylık rutin kontrolleri gerçekleştirir. Okul hemşiresi, okul menü kurulunun doğal üyesidir. Öğrencilerinin acil ilaç ihtiyacını, veli izni ile giderir. Öğrencilerin düzenli ilaç kullanması gereken durumlarda takibini üstlenir.
 

C5-Güvenlik Birimi:
AK Okullarında tüm ziyaretçiler, okul güvenliğine, kimlik ibrazında bulunur ve kayıt formunu imzalar. Öğrencilerimiz, velileri tarafından eğitim yılı başında doldurulan dilekçede isimleri belirtilen kişiler tarafından okuldan alınabilirler. Listede isimleri belirtilmemiş kişilerin gün içinde okuldan öğrenci alabilmesi için, mutlaka velinin ilgili okul müdürüne bir gün öncesinden, yazılı olarak bilgi vermesi gerekir. Öğrenci; ilgili servis, veli veya velinin yazılı olarak yetkilendirdiği kişiler dışında, hiç kimseye teslim edilemez.
 

C6-Yemek Birimi:
Okulumuzda sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve öğleden sonra verilen ara öğün bulunmaktadır. A-Plus ile yapılan anlaşma ile yemekhanemizde yemekler hijyen ve sağlık kurallarına uygun biçimde servise sunulur. Okul Menü Kurulu denetiminde hazırlanan yemek listeleri, her ayın son haftasında web sayfamızda yayınlanır. Okulumuzda, öğrencilerin doğru beslenme alışkanlıkları edinmelerini sağlamak amacıyla, kantin bulunmamaktadır. Öğrenciler, sağlıklı beslenme, farklı tatları deneme ve görgü kuralları konusunda desteklenirler.  .
 

C7-Servis Birimi:
Öğrencilerimizin can güvenliğini üst düzeyde sağlayabilecek niteliklere sahip olan servis şirketi ile çalışılmaktadır. Araçlarda hostes, emniyet kemeri ve telefon mevcuttur. Her servis aracının güzergâhı, uygun zaman diliminde planlanır. Servis ile ilgili tüm konularda, okulumuzda bulunan Servis İrtibat Bürosuna okul saatleri içerisinde başvuru yapılabilir.
Ulaşım firması tarafından belirlenen servis ücretleri, okul ulaşım sorumlusuna teslim edilir.
SERVİSTE UYULMASI GEREKEN ZORUNLU KURALLAR:
1.    Sabah servis saatinden 2 dakika önce durakta olunmalıdır.
2.    Serviste ayakta durulmaz, dolaşılmaz, servise binince en kısa zamanda, servis görevlisince belirlenmiş yere oturulur.
3.    Emniyet kemeri takılır ve yolculuk süresince çıkarılamaz.
4.    Serviste yüksek sesle konuşulmaz; argo, hakaret içeren konuşmalar yapılmaz.
5.    Serviste arkadaşları rahatsız edecek konular, oyunlar ve hikâyelerden bahsedilmez.
6.    Serviste başkaları ile onları rahatsız edecek el şakaları yapılmaz.
7.    Kalem, makas, cetvel vb. kesici ve delici eşyalar çantadan çıkarılmaz.
8.    Araç içerisine yiyecek ve içecek getirilmez.
9.    Camlar açılmaz. 
10.    Araçlarda okulun belirlediği radyo kanalı frekansının dışında yayın açılamaz başka müzik yayını yapılamaz.
11.    Araç içerisinde cep telefonu, müzik çalar vb. elektronik aletler kullanılmaz.
12.    Servis sürücüsünün ve rehberin gözetimi altında olduğundan sürücünün ve rehberin talimatlarına uyulmalıdır. Araçtan iniş yapılabileceği talimatı gelmeden emniyet kemer açılmaz ve servisten inilmez. 
13.    Öğrenciyi teslim edecek ve teslim alacak veli harici bireyler var ise isimleri önceden okula ve servis firmasına bildirilmelidir.
Kendinizden küçük öğrencilere serviste örnek olmanız gerektiğini unutmamalı, onları korkutacak, incitecek davranışlardan uzak durmalıyız. ‘’Servis bekletilmez, beklenir.’’
C8-Okul Aile Birliği:
Okul Aile Birliği’nin amacı, veliler ve okul idaresi arasında köprü oluşturmak, okulun akademik ve işlevsel hedeflerine ulaşmasında, okul yönetiminin belirlediği esaslar doğrultusunda yardımcı olarak okulu desteklemektir. Tüm çalışmalar, okul müdürleri ile birlikte yürütülür.
Okul velileri, Okul Aile Birliği’nin doğal üyesidirler. Okul Aile Birliği Yönetim ve Denetleme Kurulları, her eğitim yılının başında yapılan seçimle belirlenir. Velilerin seçimlere katılmaları, seçme ve seçilme haklarını kullanmaları önemlidir. 
C9-Öğrenci Birliği:
Öğrenci Birliğinin temel görevi, okul yönetiminde öğrencilerin sesi olmak ve öğrencilerle okul yönetimi arasında köprü oluşturmaktır. Öğrenci Birliği, karşılıklı istek ve önerilerin, taraflara iletilmesini sağlar.
Seçim süreci, demokratik ortamda, öğrencilerin propaganda çalışmaları ile başlar. Oy sandıklarında oylarını kullanırlar. Öğrenci birliği başkanı, arkadaşlarının öneri ve beklentilerini belirler; yönetime iletir ve sonucunu takip eder. Bayrak törenlerinde arkadaşlarına gerekli duyurularda bulunur. 
D-GENEL UYGULAMALAR
 

D1-Okul Kıyafet Yönergesi:
AK Okullarının her öğrencisi, okul kıyafet kurallarına uymakla ve kişisel bakımını sağlamakla yükümlüdür.

Erkek öğrencilerin saçları her zaman taranmış ve uzun olmalıdır; kız öğrencilerin saçları ise taranmış, toplu ve kesinlikle boyasız olmalıdır. Makyajın hiçbir türüne (Oje, far, kalem, ruj vb.) izin verilmez.

Kıyafet kuralları okul saatleri süresince ve okul gezilerinde geçerlidir. Ders programında Beden Eğitimi dersi olan sınıflar o gün okula okul eşofmanları ile gelirler. Yanlarında mutlaka yedek kıyafet bulundurmak zorundadırlar.

Kıyafet kuralına uymayan öğrencileri gözlemleyen öğretmenin, öğrenciyi ikaz ederek, öğrencinin derhal kurala uygun hale gelmesini ve bu davranışı tekrar etmemesini sağlaması beklenir. Uyarıları dikkate almayan öğrenciler, doğrudan ilgili okul müdürüne yönlendirilir ve “Davranış Gözlem Formu” doldurularak velisi bilgilendirilir.

ANA SINIFI;
 
Beyaz Kısa-Uzun Kollu Polo Yaka Tişört
 Spor Tişort
Yazlık-Kışlık Eşofman Takımı 
Kolej Şapkası 
Spor Çantası (İsteğe Bağlı)
Logolu Lacivert Okul Çorabı 
İLKOKUL;
 
Kız Öğrenciler;
Ekru Kısa-Uzun Kollu Polo Yaka Tişört
Spor Tişört
Denim Jile
Logolu Lacivert Okul Çorabı
Okul Montu
Eşofman Takımı
Çift Kol Tişört
Kolej Montu
 
Erkek Öğrenciler;
Ekru Kısa-Uzun Kollu Polo Yaka Tişört
Denim Pantolon ve Bermuda
Logolu Lacivert Okul Çorabı
Okul Montu
Eşofman Takımı
Yazlık Spor Şort
Çift Kol Tişört
Spor Tişört
Kolej Montu
 
ORTAOKUL;  
 
Kız Öğrenciler;
 Ekru Kısa-Uzun Kollu Polo Yaka Tişört
 Spor Tişört
 Denim Şort Etek
 Logolu Lacivert Çorap
 Okul Montu
 Eşofman Takımı
 Çift Kol Tişört
 Kolej Montu
 
 
Erkek Öğrenciler;
Ekru Kısa-Uzun Kollu Polo Yaka Tişört
Denim Pantolon ve Bermuda
Logolu Lacivert Çorap
Okul Montu
Eşofman Takımı
Yazlık Spor Şort
Çift Kol Tişört
Spor Tişört
Kolej Montu
NOT: AK Okullarında Çarşamba günleri öğretmen - öğrenci için serbest kıyafet günüdür.
Spor Çanta (İsteğe Bağlı)
 
D2-ÖĞRENCİLERİMİZDEN BEKLENTİLERİMİZ:

· Öğrencilerimiz, tüm etkinliklerdeki davranışlarında, AK Okulları öğrencisi olmanın sorumluluğunu taşır ve bunun gerektirdiği özen ve dikkatin farkında olurlar.

· Koridor ve sınıflarda yiyecek içecek bulundurmazlar; çevre temizliğine dikkat ederler.

· Okul eşyalarına zarar vermezler. Bilmeden ya da dikkatsizlik sonucu zarar verdikleri eşyalarının onarımından sorumlu olacaklarını bilirler.

· Ders araç ve gereçlerini düzenli getirirler.

· Öğrencilerimiz, arkadaşlarının öğrenme hakkına saygı gösterirler.

· Okula düzenli devam etmeleri gerektiğini bilir; devamsızlık yapmazlar.

· İlk derse girmeyen ya da bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen   öğrencinin  devamsızlığı, yarım gün sayılır.

· Okula geç gelen öğrenci, özrünü, ilgili müdür  yardımcısına bildirir ve derse kabul kâğıdı alarak ders öğretmenine teslim eder. Ara dersler için de aynı işlem yapılır.

· Zorunlu nedenlerle okuldan erken ayrılacak öğrenci, mazeretini bildiren dilekçesini ilgili müdür yardımcısına verir; izin kâğıdını alarak okuldan ayrılabilir.

· Öğrencilerimiz, okulları tarafından belirlenen kıyafet kurallarına özen gösterirler.

· Okula hiçbir türlü zarar verici alet, yiyecek ya da içecek getirmezler.

· Öğrencilerimiz, sınıflarında, kendilerine özel dolaplarını kullanırlar. Bu dolabın güvenliği, temizliği ve düzeninden bizzat kendileri sorumludur. Özel dolap anahtarlarını taşıma sorumluluğu kendilerine aittir.

· Okula cep telefonu da dâhil olmak üzere, hiçbir elektronik eşya getirilmez.

· Öğrenci, çok zorunlu durumlarda, cep telefonunu kapalı olarak ve özel dolabında muhafaza etmek koşuluyla getirebilir.

· Okul saatlerinde kullanılan cep telefonu, öğretmen tarafından alınır; ilgili müdür yardımcısına teslim edilir. Uyarılara uymayan öğrencinin cep telefonu ancak velisine teslim edilir.

· Öğrencilerimiz, teneffüslerde ve yemek saatlerinde, kendileri için belirlenen alanları kullanırlar.

· Sınavlarda sınav kuralları ve yönergelerine uygun davranırlar.

· Servislerde servis kurallarına ve uyarılarına riayet ederler.

· Servisi bekletmezler; zamanında bekleme alanında bulunurlar.
· Etkinlik ve kulüp saatlerinde etkin rol alır, görev ve sorumluluklarını titizlikle yerine getirirler.

· Zaman yönetimine özen gösterir, okul içindeki saatleri sürekli kullanarak, derse giriş ve çıkışları ayarlarlar.

· Derslere zamanında girerler; öğretmenlerinin öğretme sürecini asla engellemezler.

· Kişisel eşyalarını kaybetmeleri halinde, sınıf öğretmenlerine ve ilgili müdür yardımcısına bilgi verirler.

· İlgili müdür yardımcısının bilgisi olmadan okul telefonunu kullanmazlar.

· İzin almadan, okula arkadaşlarını davet etmemeleri gerektiğini bilirler.

· Okulda yapılan etkinliklere, kutlama ve törenlere katılır, izleme süresinde genel davranış kurallarına uygun davranırlar.

· Bayrak törenlerinde kendi sınıflarına ayrılan alanda, sıralarında sessizce bulunur; törene etkin biçimde katılırlar.

· Okul eşyalarını ve çevreyi korumak; bunlara zarar verenleri uyarmak zorunda olduklarını bilirler.

· Öğretmen ve yöneticiler tarafından yapılan uyarılar ve yönlendirmeleri dikkate alır; olumlu davranışları ile örnek birer öğrenci olurlar.

Bu beklentilere uygun davranmayan öğrenciler için okulumuzun “Davranış Değerlendirme Politikası” uygulama aşamaları başlatılır.

AK Okulları Davranış Değerlendirme Politikasının temel amacı; eşsiz bir birey olarak kabul ettiğimiz öğrencilerimizde gözlemlenen olumsuz davranışlarla ilgili olarak önce öğrencinin kendi farkındalığını geliştirmek, sonra bu davranışları, olumlu davranışa dönüştürmeleri için kendilerine rehberlik etmektir.

Bireysel farklılıklar nedeniyle, her bireyin kendine özgü davranışlar sergilediği gerçeğinden hareketle, politikada belirtilen aşamaların değiştirilerek uygulanması söz konusu olabilir.

Israrla sürdürülen olumsuz davranışın niteliği, amacı ve yarattığı etki dikkate alınarak, gerektiğinde öğrencilerin öğle teneffüslerinde alıkonulmak suretiyle aşağıda belirtilenler gibi ek görevleri yerine getirmeleri beklenebilir:

1)                 Okul Müdürü ve Eğitim Koordinatörüne yardımcı olmak,
2)                 Öğrenci işleri birimine yardım etmek,
3)                 Nöbetçi öğretmenlere yardımcı olmak,
4)                 Kütüphaneye destek vermek,
5)                 Öğle yemeğinde yemekhanede çalışmak,
6)                 Atölyelerin toparlanmasına yardımcı olmak.
 
Olumsuz davranışın değiştirilebilmesi için gerek duyulan ek görevler olduğu takdirde, bu görevler, Davranış Gözlem Formunda belirtilerek ilgili müdür yardımcısına iletilir ve veli bilgilendirilir. Ayrıca, verilen ödevleri zamanında yapmayan öğrenciler, teneffüslerde ve öğle aralarının yemekten arta kalan zamanında ödevlerini tamamlamakla yükümlüdürler.
 
I.                        İKAZ ETMEK:

Öğretmenin, öğrencide fark ettiği olumsuz davranışların önlenmesine yönelik yaptığı sözlü uyarılardır.
 
II.                        DAVRANIŞ GÖZLEM FORMU:

Öğrenciyle öğretmen arasında resmi iletişim kurma yoludur. Öğretmen, daha önce ikaz edilmiş olmasına rağmen olumsuz davranış göstermeyi sürdüren öğrencisiyle, uygun bir ortamda bir araya gelir. Beklenen davranışın gerçekleşmeme nedenlerini ve sonuçları konuşur; beklentilerini dile getirir. Bu görüşme Davranış Gözlem Formu doldurularak kayıt altına alınır ve öğretmen, öğrencinin evde de desteklenmesi için aynı gün içinde veliyi de bilgilendirir. Davranış Gözlem Formu öğretmen tarafından saklanır;rehberliğe ve sınıf öğretmenine bilgi verilir.
Aynı öğrenciye ikinci bir Davranış Gözlem Formu doldurulduğunda ise her iki form da ilgili müdür yardımcısına iletilir. İlgili müdür yardımcısı ve / veya rehber öğretmen, davranışın niteliğine göre, öğrenciyle görüşerek veliyi bilgilendirir ve Davranış Düzeltme Sözleşmesini imzalatmak üzere, okula davet eder.
 
III.                        DAVRANIŞ DÜZELTME SÖZLEŞMESİ:

Çeşitli sayıda ikaz edilme ve iki kez Davranış Gözlem Formu doldurulmasıyla sonuçlanan olumsuz davranışlar nedeniyle, öğrencinin velisi okula çağırılır. İlgili müdür yardımcısı tarafından yapılan bu toplantı sonunda velisinin huzurunda öğrenciye Davranış Düzeltme Sözleşmesi imzalatılır. Toplantıya ilgili ders öğretmeni de eşlik eder; görüşlerini aktarır.
 
IV.                        ÖĞRENCİ DAVRANIŞ DEĞERLENDİRME KURULU:

Ortaokul sınıflarımızda, olumsuz davranış ısrarla sürdürülüyor ve sonlandırılması için yeterli çaba görülmüyorsa ya da öğrencinin, doğrudan kurula yönlendirilmesini gerektiren ölçüde olumsuz davranışların söz konusu olduğu durumlarda, öğrenci, Davranış Değerlendirme Kuruluna yönlendirilir. Bu kurul, gerekli soruşturma ve incelemeleri yaptıktan sonra MEB Öğrenci Davranışı Değerlendirme Yönetmeliği’ne uygun yaptırımları (aşamalı olarak; uyarı, kınama, süreli okuldan uzaklaştırma) uygular. Karar, Kurumlar Müdürü tarafından imzalanarak veliye yazılı olarak tebliğ edilir ve yaptırım niteliğine göre e-okula işlenir.
 
D3- VELİLERİMİZDEN BEKLENTİLERİMİZ :

· Okula geldiğinizde, danışma tarafından yapılan yönlendirme ile ilgili birim ve kişilerle görüşme yapabilirsiniz.

· Veli-Öğretmen görüşmeleri randevu ile gerçekleştirilir, bu randevular ilgili öğretmenlerden mail aracılığı ile alınmalıdır.

· Velilerimizden, öğrencimizin okula zamanında ve okul kıyafeti ile gelmesine yardımcı olmaları beklenir.

· Öğrenci ile ilgili bilgilerin (adres, iletişim, sağlık sorunları vb.) zamanında öğrenci işlerine bildirilmesine özen gösterilir.

· Okulun düzenlediği, toplantı, etkinlik ve eğitimlere katılım önemsenir.

· Okul saatlerinde ve öğretim sürecinde, sınıf katlarına çıkılmaz, görüşme ve bekleme için 8.kat veli görüşme alanına asansörle ulaşılır.

· Öğrencilerimizin okula, maddi değeri yüksek eşya, malzeme ve ürün getirmelerine kesinlikle engel olunur.

· Öğrencinin evde yapacağı çalışmalarda yönlendiricidirler, işlenen günlük konuları, verilen ödevleri izlerler.

· Velilerimizin, okul ile işbirliği yapmaları, okul kurallarının uygulanmasına destek vermeleri, öğrenci gelişimini izlemeleri, gerekli durumlarda Rehberlik Birimi ile iletişime geçmeleri beklenir.

· Okul tarafından öngörülen okul sonrası akademik destek çalışmalarına katılımlarını sağlarlar.  Çalışma sonrasında, öğrencinin, okuldan zamanında alınmasını  gerçekleştirirler.

· Okul idareci ve öğretmenlerine maddi değeri olan hediyeler vermezler.

· Kaybolan eşyalarının sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu bilirler. Kaybedilen eşyalar için ertesi gün kayıp eşya dolabını kontrol ederler.

Uygulamalarımızı iş birliği içinde yürütmemiz, çocuklarımıza bilinçli bir gelecek sunmamıza yardımcı olacaktır.

D4- ACİL EYLEM UYGULAMALARI:
Okulumuzda deprem, yangın vb. afet durumları için hazırlanan yönerge, web sayfamızda yer almaktadır.  Yıl içinde bu yönerge doğrultusunda tatbikatlar yapılır; öğrencilerin bina çıkışlarını, yangın merdivenlerini doğru kullanmaları sağlanır.
Velilerimizin bu yönergeyi öğrencimiz ile birlikte okuması ve uygulama hakkında bilgi sahibi olması bizlere verebileceğiniz en büyük destek olacaktır.
 
D5-VELİ MEMNUNİYET FORMLARI:
Okulumuzun hizmetleri hakkında veli düşünce ve görüşlerini öğrenmek amacıyla anketler hazırlanır; anket sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapılır. Bu anketler okul yönetimi tarafından sizlere iletilir. Katılımınız, nitelikli ve kaliteli eğitim anlayışımızı güçlendirmemize yardımcı olacaktır. Ölçme Değerlendire Birimi tarafından sizlere iletilen bu anketlere katılımınız, nitelikli ve kaliteli eğitim anlayışımızı güçlendirmemize yardımcı olacaktır.