İLKEMİZ VE DEĞERLERİMİZ

 
Bartın Amerikan Kültür Koleji, ulusal değerleri önemsediği kadar evrensel niteliğe de sahip, bilimsel, sosyo-kültürel yapıya uygun eğitim modelini, benimsediği değerleri ile sürekli geliştirmektedir.
DEĞERLERİMİZ
  •   Sevgi, saygı, hoşgörü ve güvene dayalı iletişim,
  •   Düşünen, vicdan sahibi, özgüveni yüksek bireyler,
  •   Toplumun ahlaki, hukuki ve kültürel değerlerinin farkında olan bireyler,
  •   Geleceği inşa edecek ve farklılık yaratacak gençler yetiştirmektir.