AMACIMIZ - VİZYONUMUZ

AMACIMIZ
 •   Ezberlemeyi değil, araştırmayı seven, 
 •   Kişisel hak ve özgürlüklerini koruyabilen,
 •   Kendi ayakları üstünde durabilen, 
 •   Güçlükler karşısında yılmadan savaşabilen, 
 •   Çalışkan ve sorumluluk sahibi olan, 
 •   En az bir yabancı dili mükemmel düzeyde konuşan, 
 •   Teknolojiye hâkim olan, 
 •   Bilimsel düşünceye sahip olan, 
 •   Sorgulamadan hiçbir düşünceyi kabul etmeyen, 
 •   Başkalarının hakları olmazsa kendi haklarının da olmayacağını bilen, 
 •   Dünyanın her ülkesinde yaşamını sürdürebilecek kadar entelektüel olan, 
 •   Yaşadığı toplumun geleneklerine, değerlerine ve inanışlarına saygılı olan, 
 •   Kendi değerlerine ve geleneklerine sahip çıkan, 
 •   Geleceği inşa edecek ve dönüştürecek, donanımı yüksek, onurlu bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.    
VİZYONUMUZ
Bartın Amerikan Kültür Koleji, ulusal değerleri önemsediği kadar, evrensel niteliğe de sahiptir; benimsediği değerler ışığında bilimsel ve sosyokültürel yapıya uygun eğitim modelini sürekli geliştirmektedir...
FARKIMIZ
Bartın Amerikan Kültür Koleji;
 •   Uluslararası bakış açısı
 •   Öğrenen merkezli yaklaşım
 •   Sorgulamaya dayalı öğrenme
 •   Alanlar arası planlama ve uygulama
 •   Bireysel özelliklere uygun programlar
 •   Proje temelli eğitim çerçevesinde,
a) Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştiren, yaşamla ilişkilendiren ve her bireyin öğrenme süreçlerindeki farklılığını dikkate alan, farklı öğrenme biçimlerini destekleyen, yabancı dilde kendini ifade edebilme becerisini geliştiren eğitim sistemi,
b) Öğrenme ortamlarının, öğrenci gelişimine destek sağlayacak şekilde tasarlanması,
c) Teknolojiyi doğru ve etkin kullanma olanaklarının sağlanması,
d) Öğrencilerin var olan ilgi ve becerilerinin gelişmesine imkân tanıyan yeni ve farklı eğitim-öğretim modellerinin, uluslararası programlar ile zenginleştirilmesi,
e) Bilimsel merak ve araştırma duygusunun yaratılması ve geliştirilmesine olanak sağlayan dinamik sınıf ortamları,
f) Demokratik, şeffaf, iletişime açık, yapıcı eleştirileri önemseyen ve çözüm arayan yönetim anlayışı,
g) Öğrenmeyi seven, bilgiyi sorgulayan, iletişim kurabilen, sorumluluk alabilen; Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, prensip sahibi, duyarlı, risk alabilen, özgüvenli, yaşam boyu öğrenen ve üreten bireyler yetiştirerek fark yaratır.