İLKOKUL

İlkokul Eğitim Programımızın temelinde uygulama ve yaşayarak öğrenme, Milli Eğitim Müfredatının uluslararası programlarının felsefesi ile yapılandırılmakta ve müfredat; öğrencilere bilgiyi sorgulama, evrensel bakış açısına ve değerlere sahip birey olma özelliklerini kazandıracak şekilde verilir.

Uygulanan programlarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyen, öğrenen merkezli çalışmalar tasarlanır, programlar sınıflarda eğitim teknolojisi kullanımı ile zenginleştirilir, öğrencilerde temel becerilerin kazandırılması hedeflenir.

Okulumuzda farklı disiplinlerin etkileşim içinde olduğu ve alanlar arası bağlantılar kurularak öğrenmenin gerçekleştirildiği bir sınıf ortamı oluşturulur. 
 
Yaşayarak öğrenme, paylaşma ve üretme alanları olan sınıflarda; matematik, dil ve okuma köşeleri bulunur.
 
İLKOKULDA EĞİTİM-ÖĞRETİM UYGULAMALARI

I. AMERİKA KÜLTÜR KOLEJİNDE İNGİLİZCE EĞİTİMİ
Amerika Kültür Kolejinde İngilizce bir ders değil, bir iletişim aracıdır. Hayatın olağan akışı içinde uzman kadromuz ile öğretilir.  
 
1.sınıflarda bulunan sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeninin ortak planlamaları ile disiplinler arası İngilizce entegrasyon sağlanır, çift dilli eğitim ilkokul sonuna kadar tüm sınıflarda etkin bir şekilde yürütülür. Bu amaçla yapılan interaktif etkinliklerle, öğrencilerimizin kendini yabancı dilde ifade etme yetileri zenginleştirilir. 
 
II. SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
İlkokulumuzda erken yaşlarda kazandırılmaya başlanan değerler eğitimi, öğrencinin yaşam boyu sahip olacağı tutum ve becerilerin temelini oluşturur. Her yaş gurubunun yıl boyunca planlayıp sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri, öğrencilerde çevreye ve canlılara karşı duyarlılık, empati, değer bilme gibi tutumların pekişmesini ve nitelikli bireylerin yetiştirilmesini hedefler.
 
III. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar eğitimi öğrencilerin, derslerle bağlantılı olarak internet aracılığı ile proje çalışmaları yapmaları ve bilişim teknolojilerini kullanarak edindikleri bilgileri geliştirmeleri amacıyla uygulanır.
 
IV. SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
Belli ilkeleri, plan ve programları, koşulları, süreleri olan ve ders programları dışında, öğrencilerin özgürce seçtikleri bir alanda, ilgili öğretmen rehberliğinde yaptıkları çalışmalardır.  
 
Okullarımızda bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda, öğrencilerimizin bireysel gelişimi için önemli olan kulüpler bulunur ve bu kulüpler katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve işbirliğinin geliştirilmesi amaçlı çeşitli etkinlikler düzenler. Kulüplerimizden bazıları şunlardır; Basketbol, Voleybol, El sanatları, Piyano, Gitar, Satranç, akıl oyunları, jimnastik ve diğerleri…  
 
Ünitelere bağlı şehir içi ve şehir dışı geziler düzenlenir,’ Sağlıklı Yaşam ve Çevre ‘ temasına bağlı olarak okul içinde ve dışında topluma hizmet anlayışı içerisinde çeşitli sosyal sorumluluk programları yürütülür, özel günler ve haftalar, ulusal ve uluslararası bayram kutlamaları düzenlenir.
 
V. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
Okulumuzda öğrencilerimizin eğitim ortamından en iyi şekilde yararlanabilmesi, kendilerini tanıması, geliştirmesi, karar vermesi, problem çözme becerilerini kazanabilmesi; zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak sağlıklı gelişim gösterebilmesi amacıyla, veli, öğretmen ve öğrenci birlikte çalışır. Sosyal, kişisel, önleyici ve geliştirici rehberlik çalışmaları sistemli olarak yürütülür.  
 
Öğrenciler, her eğitim öğretim yılı başında sınıflar düzeyinde, “Okul Temel Anlaşmalarını” öğretmenlerinin rehberliğinde kendileri belirler ve uyulması konusunda ortamı paylaşanlar ile yürütürler. Bu amaçla öğrencilerde içselleşmiş sorumluluk duygusu geliştirilir, iç denetim sağlanır.
 
VI. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Okulumuzda ölçme ve değerlendirme, öğretim programlarının ayrılmaz bir parçası olup öğrencilerde ulaşılması hedeflenen bilgi, beceri ve davranışların gelişiminin süreç içinde izlenmesi ve bu gelişimin sonuçlarının çeşitli araçlar ve yöntemlerle ölçülmesi hedeflenir. 
Bu amaçla okulumuzda uygulanan ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerine; öz değerlendirme formu, çeşitli öğrenme ve beceri geliştirmeyi hedefleyen özgün çalışmalar, sınavlar, görsel araçlar ve portfolyoları örnek verebiliriz.
 
VII. GELİŞİM RAPORLARI
İlkokulda her dönemde verilen Gelişim Raporu, öğretmenlerin öğrencilerimizin bireysel gelişimleri ile ilgili görüşlerini paylaştıkları bir değerlendirme aracıdır. Öğretmenler, öğrenci gelişimi ile ilgili gözlemlerini, verilerini ve düşüncelerini yazılı bir metinle veya derecelendirme ölçeğiyle gelişim raporu üzerinde belirtir.
 
VIII. PORTFOLYO DOSYALARI
Öğrencilerin dönem boyu yaptıkları çalışmalarından seçtikleri örneklerden oluşan Portfolyo Dosyaları 1. Ve 2. dönem sonunda yapılan sunumlarla veli ile paylaşılır. Sunumun amacı öğrencinin öz değerlendirme, bilgilerini analiz etme ve sunum becerilerini geliştirmesidir.
 
IX. SINIF MEVCUTLARI
Sınıflarımızda maksimum 12-16 öğrenci bulunur.
 
X. VELİ ÖĞRETMEN PAYLAŞIM GÜNLERİ
Öğretmenlerimizin haftada iki saati, randevulu görüşmeye gelen velilerimize ayrılmıştır. Bu görüşmelerle öğrenci gelişiminin düzenli ve sürekli takip edilmesi hedeflenir. Bireysel görüşmeler, gurup etkinlikleri ve sınıf içi çalışmalar seviyelere göre planlanarak yürütülür.
 
XI. VELİ ÖĞRETMEN İLETİŞİMİ
Veliler, eğitim öğretim sürecinin vazgeçilmez bir öğesidir. Okul ve ailenin ortak dil kullanmaları, ortak tutum içinde olmaları eğitimin verimini arttırır. Bu amaçla velilerimizin okulda yapılan etkinlikleri, gezileri ve duyuruları takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan bültenler ve duyurular e-posta aracılığı ile her hafta cuma günü kendilerine ulaştırılır. Bu bilgilendirmelerin takip edilmesi, iletişimimizi sağlıklı yürütebilmemiz açısından önemlidir.  
 
Öğretmenler ile gün içinde iletişim kurmak isteyen velilerimiz okul yönetimine not bırakabilirler. Ayrıca günlük bilgilendirmeler “Okul Veli Bilgilendirme” aracılığı ile yürütülür. Bu sistem ile çocuğunuzu ilgilendiren önemli bilgiler okuldan eve ulaşacaktır.
 
XII. OKUL SAATLERİ
İlkokulda eğitim öğretim, 08.00-16.10 saatleri arasında yürütülmektedir. Sabah beslenme, öğle yemeği ve ikindi ara öğün saatleri zaman çizelgesinde belirtilir.
 
XIII. ETÜT ÇALIŞMALARI
Uygulanan haftalık ders saatlerinin dışında okul sonrası etüt çalışmaları ihtiyaçlara göre planlanır ve öğrencinin katılımı sağlanır.
 
XIV. OKUL KIYAFETİ
İlkokul öğrencilerimizin günlük kıyafetleri okul tarafından temin edilmektedir. Okul logo renklerimizden oluşan kıyafetler sitemizde sizlere duyurulur.
 
XV. KAYIT KABUL
İlkokul 1, 2, ve 3. sınıflarına başvuruda bulunan öğrenci adayları için aday velilerimiz başvuru formu doldurur. İletişim bilgileri doğrultusunda velilere randevu verilir. Öğrencilerin yaş dönemi özelliklerine göre değerlendirme yapılır. Bu değerlendirme öğrencinin sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişim alanlarını kapsar. Öğretmenlerimizin öğrenciyi tanıma programından sonra veliye konu ile ilgili bilgilendirme yapılır. Öğrencinin kayıt işlemleri bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilir.
 
4.Sınıfa başvuruda bulunan öğrenci adayları için aday velilerimiz başvuru formu doldurur. İletişim bilgileri doğrultusunda velilere randevu verilir. Öğrenciler Düzey Belirleme ve İngilizce Dil sınavlarına alınır, duygusal ve sosyal gelişimi izlenir, veliye sonuç ile ilgili bilgilendirme yapılır. Öğrencinin kayıt işlemleri bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilir.