ORTAOKUL

Öğrencilerimiz ortaokulumuzda öğrenci merkezli öğretim yöntemleriyle, problem çözme, deney, tartışma ve sorgulamaya dayalı öğrenim görürler. İki dilli ortamda bilgi ile donanmış, özgüvenli, üretken, ulusal ve uluslararası sınavlara hazır, yaşam boyu öğrenen bireyler olarak yetişirler.
 
ORTAOKULDA EĞİTİM-ÖĞRETİM UYGULAMALARI

Ortaokul’da, İlkokulda kazanmış oldukları yabancı dil yetilerini yoğun İngilizce ders saatleri ile 5.sınıftan itibaren hayata geçirmeleri, ulusal ve uluslararası platformlarda söz sahibi olmaları sağlanır. Bu amaçla öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası okullarla ve Monheim Kardeş Okulumuzla interaktif katılım ve paylaşımlarda bulunarak ortak proje çalışmaları yürütürler. (Global Scholars, Eco Schools, E-Twinning, GVC(Global Virtual Classroom vb.gibi…)
 
I. SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
Okullarımızda erken yaşlarda kazandırılmaya başlanan değerler eğitimi, öğrencinin yaşam boyu sahip olacağı tutum ve becerilerin temelini oluşturur. Her yaş gurubunun yıl boyunca planlayıp sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri, öğrencilerde çevreye ve canlılara karşı duyarlılık, empati, değer bilme gibi tutumların pekişmesini ve nitelikli bireylerin yetiştirilmesini hedefler.
 
II. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar eğitimi öğrencilerin, derslerle bağlantılı olarak internet aracılığı ile proje çalışmaları yapmaları ve bilişim teknolojilerini kullanarak edindikleri bilgileri geliştirmeleri amacıyla uygulanır.
 
III. SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER, KULÜPLER
Ortaokulda öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif alanlarda geliştirilmeleri ve sosyal hayata hazırlanmaları amaçlı çeşitli kulüp çalışmaları yapılır. 
Öğrencilere, bir işe başlama ve onu sonuçlandırma alışkanlığı kazandırmak; karşılaştıkları problemleri çözme, yaptıkları işlere ve yaşadıkları ortamlara özgünlük katabilme becerilerini geliştirmesi hedeflenir.
Bu hedeflere ulaşmak için öğrencilere 5 alanda eğitsel etkinlik seçeneği sunulmaktadır. Bu alanlar;
a) Matematik, Fen Bilimleri ve Teknoloji, 
b) Sosyal Bilimler, Dil ve Kültür,
c) Plastik Sanatlar,
d) Müzik ve Sahne Sanatları,
e) Spor alanlarıdır.
Ünitelere bağlı şehir içi ve şehir dışı geziler düzenlenir,’Sağlıklı Yaşam ve Çevre ‘ temasına bağlı olarak okul içinde ve dışında topluma hizmet anlayışı içerisinde çeşitli sosyal sorumluluk programları yürütülür, özel günler ve haftalar, ulusal ve uluslararası bayram kutlamaları düzenlenir. 
 
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrenciler, kendi projelerini geliştirip yöneterek, yaşadıkları toplumu analiz eder, topluma değer katacak yöntemler geliştirmeyi öğrenirler. 
 
IV. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
Okulumuzda öğrencilerimizin eğitim ortamından en iyi şekilde yararlanabilmesi, kendilerini tanıması, geliştirmesi, karar vermesi, problem çözme becerilerini kazanabilmesi; zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak sağlıklı gelişim gösterebilmesi amacıyla, veli, öğretmen ve öğrenci birlikte çalışır. Sosyal, kişisel, önleyici ve geliştirici rehberlik çalışmaları sistemli olarak yürütülür. 
 
Öğrenciler, her eğitim öğretim yılı başında sınıflar düzeyinde, Okul Temel Anlaşmalarını öğretmenlerinin rehberliğinde kendileri belirler ve uyulması konusunda ortamı paylaşanlar ile yürütürler. Bu amaçla öğrencilerde içselleşmiş sorumluluk duygusu geliştirilir, iç denetim sağlanır.
 
V. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Okulumuzda ölçme ve değerlendirme, öğretim programlarının ayrılmaz bir parçası olup öğrencilerde ulaşılması hedeflenen bilgi, beceri ve davranışların gelişiminin süreç içinde izlenmesi ve bu gelişimin sonuçlarının çeşitli araçlar ve yöntemlerle ölçülmesi hedeflenir. 
Bu amaçla okulumuzda uygulanan ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerine; çeşitli öğrenme ve beceri geliştirmeyi hedefleyen özgün çalışmalar, izleme-erişi-deneme sınavları, Proje sunumları, görsel araçlarını örnek verebiliriz. 
 
Ortaokulda sınavlar, öğrencinin yorum yapma, bağlantı kurma, analiz ve sentez yapma becerilerini geliştirici, merkezi sınavlara hazır ve donanımlı olmasını sağlayıcı nitelikte hazırlanır. Düzenli olarak tüm sınıflarda uygulanan ortak sınavlar ve bu sınavların sonuçlarının geçerli ve güvenilir ölçütlerle değerlendirilmesi öğrencilerimizin merkezi sınav başarısını olumlu yönde etkiler.
 
VI. SINIF MEVCUTLARI
Sınıflarımızda maksimum 20 öğrenci bulunur.
 
VII. VELİ ÖĞRETMEN PAYLAŞIM GÜNLERİ
Öğretmenlerimizin haftada bir saati, randevulu görüşmeye gelen velilerimize ayrılmıştır. Bu görüşmelerle öğrenci gelişiminin düzenli ve sürekli takip edilmesi hedeflenir. Bireysel görüşmeler, gurup etkinlikleri ve sınıf içi çalışmalar seviyelere göre planlanarak yürütülür.
 
VIII. VELİ ÖĞRETMEN İLETİŞİMİ
Veliler, eğitim öğretim sürecinin vazgeçilmez bir öğesidir. Okul ve ailenin ortak dil kullanmaları, ortak tutum içinde olmaları eğitimin verimini arttırır. Bu amaçla velilerimizin okulda yapılan etkinlikleri, gezileri ve duyuruları takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan bültenler ve duyurular e-posta aracılığı ile her hafta Cuma günü kendilerine ulaştırılır.
Öğretmenler ile gün içinde iletişim kurmak isteyen velilerimiz okul yönetimine not bırakabilirler. 
 
IX. OKUL SAATLERİ
Ortaokulda eğitim öğretim, 08.10-16.05 saatleri arasında yürütülmektedir. Sabah beslenme, öğle yemeği ve ikindi ara öğün saatleri, zaman çizelgesinde belirtilir.
 
X. ETÜT ÇALIŞMALARI
Uygulanan haftalık ders programını son ders saatlerinin ödev-etüt çalışmaları yapılır.
 
XI. OKUL KIYAFETİ
Ortaokul öğrencilerimizin günlük kıyafetleri okulumuz  tarafından temin edilmektedir. Okul logo renklerimizden oluşan kıyafetler sitemizde sizlere duyurulacaktır.
 
XII. KAYIT KABUL
Ortaokul 5,6,7.ve 8. sınıflarına başvuruda bulunan öğrenci adayları için aday velilerimiz başvuru formu doldurur. İletişim bilgileri doğrultusunda velilere randevu verilir. Öğrenciler Düzey Belirleme ve İngilizce Dil sınavlarına alınır, duygusal ve sosyal gelişimi izlenir, veliye sonuç ile ilgili bilgilendirme yapılır. Öğrencinin kayıt işlemleri bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilir.